“Sporting Sint Jan Hemelveerdegem heeft de ambitie om alle spelers een tweede sportieve thuis aan te reiken door volleybal aan te bieden op een manier waarbij een gemoedelijke sfeer en plezier op de eerste plaats komen.

We willen enerzijds spelers de kans geven om op een laagdrempelige manier te proeven van de sport volleybal op een manier dat spelers geprikkeld worden voor het leven, en dit op een locatie dichtbij huis. Anderzijds ambiëren we een kwalitatief goede opleiding van de jeugd voor eventuele doorstroom naar de seniorploegen.

We jagen een droom na waar sport- en spelplezier optimaal gecombineerd worden met een gezonde competitiesfeer waarbij fair play benadrukt wordt.

Wij beogen als vereniging de transparantie van bestuursbeslissingen naar leden en ouders toe en we ijveren naar een gezonde club waarbij gedragscodes worden meegegeven en toegepast door clubverwanten.”

Het Bestuur